Nieuws

Hiermee blijft u op de hoogte van het allerlaatste interessante nieuws!

 • Advisering over oudedagsvoorzieningen dankbaar en cruciaal


  Is de advisering over oudedagsvoorzieningen een onderwerp waar de estate planner warm voor loopt? Dat is de vraag die ik mijzelf stelde als dagvoorzitter van het aankomend Nationaal Congres Estate Planning. Na een belronde met alle zes sprekers voor dit congres kan ik die vraag met een volmondig 'ja' beantwoorden. Oudedagsvoorzieningen zijn niet alleen een cruciaal onderdeel van de 'schijf van vijf', maar ook nog eens een dankbaar planningsonderwerp voor de gestructureerde overgang van vermogen bij overlijden.
 • Duidelijke verbeterpunten voor uitnodigingenbeleid erfbelasting


  De staatssecretaris van Financiën heeft aan de Tweede Kamer het ADR-onderzoek naar het uitnodigingenbeleid bij de erfbelasting gestuurd. Het rapport geeft duidelijke punten van verbetering. In de managementreactie zegt de Belastingdienst aan de slag te gaan met de conclusies van het onderzoek.

 • Aansprakelijkstelling kan leiden tot negatief loon


  Als een werknemer zijn dienstbetrekking zo roekeloos uitvoert dat zijn werkgever schade lijdt en hem daarvoor aansprakelijk stelt, kan deze aansprakelijkstelling tot negatief fiscaal loon leiden. Maar de werknemer moet dan wel betalingen doen uit hoofde van deze aansprakelijkstelling.

 • Btw-herziening ondanks deel niet-economisch gebruik


  Ook al heeft een btw-ondernemer een goed vanaf het moment van eerste ingebruikname mede gebruikt voor een niet-economisch activiteit, dan kan hij het goed toch als btw-ondernemer hebben verworven. Bij een latere wijziging in gebruik kan dan een herziening plaatsvinden.

 • Vooraankondiging arresten Hoge Raad 27 september 2019


  Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 27 september aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.
 • Top Belastingdienst op de hoogte van illegale fraudejacht


  Topambtenaren van de Belastingdienst waren verantwoordelijk voor de fraudejacht rond de kinderopvangtoeslag. Dat berichten Trouw en RTL Nieuws.

 • Tariefveranderingen nopen tot adviseren dga en ondernemer


  Onlangs gingen mr.dr. Chris Dijkstra, prof.mr. Gerard Meussen en drs. Jasper Gorter in de Prinsjesdagspecial van Tax talks onder meer in op de voorgestelde wijzigingen in tarieven van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Het kabinet komt terug op eerder gedane toezeggingen, maar er zijn ook ontwikkelingen waarop belastingadviseurs kunnen inspelen.

 • Vragen om misschien bestaande stukken is vissen


  Als de Belastingdienst in een informatiebeschikking vraagt naar stukken waarvan niet bekend is of ze bestaan, is volgens Hof Arnhem-Leeuwarden sprake van een zogeheten ‘fishing expedition’. Omdat de fiscus niet mag vissen, is er in zo’n geval reden om de informatiebeschikking te vernietigen.

 • Fiscus eist € 1 miljard van tabaksconcern


  De Belastingdienst heeft een heffing van € 1 miljard neergelegd bij tabaksproducent British American Tobacco (BAT). De fabrikant zou tussen 2003 en 2016 een holding in Amstelveen hebben gebruikt om zo min mogelijk winstbelasting te betalen, volgens  NRC.

 • Belastingdienst moet juiste grief box 3 behandelen


  Veel mensen zijn in bezwaar gegaan tegen de vermogensrendementsheffing. Sommige belanghebbenden stellen dat de vermogensrendementsheffing op stelselniveau in strijd is met het eigendomsrecht. Anderen nemen het standpunt in dat voor hen de vermogensrendementsheffing een individuele buitensporige last vormt. De inspecteur moet in zijn reactie op het bezwaarschrift het juiste argument behandelen.