Nieuws

Hiermee blijft u op de hoogte van het allerlaatste interessante nieuws!

 • Werkgever moet instemmen met beëindiging slapend dienstverband


  Volgens de Hoge Raad moet een werkgever in beginsel instemmen met het verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst, onder betaling van een transitievergoeding. Daarmee volgt de Hoge Raad een eerder advies van A-G De Bock.

 • Vooraankondiging arresten Hoge Raad 15 november 2019


  Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 15 november aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.
 • Restauranthouders houden kater over aan omzetbelasting


  Volgens de Hoge Raad maakt het niet uit of het verstrekken van alcoholhoudende dranken onderdeel uitmaakt van een dienst waarbij het verstrekken van voedingsmiddelen voorop staat. Verstrekking van alcoholhoudende dranken is altijd onderworpen aan het hoge btw-tarief.

 • NOB pleit voor internationaal consistente lijn bij lijst laagbelastende landen


  De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs vindt dat Nederland met het oog op de uitvoeringspraktijk en de rechtszekerheid gebaat is met een internationaal consistente lijn en dat het bedrijfsleven en het vestigingsklimaat niet gebaat zijn met een door Nederland eigenhandig geformuleerde norm en lijst van laagbelastende staten die afwijkt van de voorgestelde OESO-norm.

 • Inflexibiliteit van een open CV-structuur


  Voor het anonimiseren van het vermogen in de B.V.-structuur hebben veel dga’s in het verleden een open CV-structuur opgezet. Een dergelijke structuur bemoeilijkt echter een bedrijfsoverdracht tijdens leven.

 • Tipgeversbewijs kan toch geldig zijn


  De spraakmakende tipgeverszaak heeft een nieuwe wending gekregen. Volgens de Hoge Raad heeft Hof Den Bosch te snel geoordeeld dat het bewijs dat de Belastingdienst leverde, buiten beschouwing moest blijven.
 • Ook late VA is te verrekenen binnen fiscale eenheid


  De ontvanger van de belastingen mag vorderingen en schulden aan verschillende vennootschappen met elkaar verrekenen als die vennootschappen tot dezelfde fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting behoorden op het moment dat de belastingschuld of -vordering is ontstaan. 

 • Overgangsrecht voor sociale zekerheidswetten na no-deal-Brexit


  Nederland en het VK hebben afgesproken nationale wetgeving te implementeren om de kring van verzekerden voor een jaar na een no-deal-Brexit te houden alsof de EU-regels voor de sociale zekerheid nog van toepassing zijn. De Nederlandse regelgeving is nu gepubliceerd in het Staatsblad.

 • S&O-verklaring voor technisch wetenschappelijk onderzoek


  De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft een nieuwe beleidsregel gepubliceerd waarin de term ‘technisch wetenschappelijk onderzoek’ voor het aanvragen van een S&O-verklaring nader wordt uitgelegd.

 • Griekenland op zoek naar vermogende buitenlanders


  Griekenland heeft plannen om het voor vermogende buitenlanders aantrekkelijk te maken om zich in het land te vestigen.