Nieuws

Hiermee blijft u op de hoogte van het allerlaatste interessante nieuws!

 • Aftrek privépand blijft beperkt tot gebruikersvergoeding


  IB-ondernemers kunnen vanwege het gebruik van privépanden in hun onderneming een (forfaitaire) gebruiksvergoeding en een deel van de gebruikelijke huurderslasten aftrekken. Maar daar blijft het dan ook bij. Ondernemers mogen niet ook nog eens een fictieve huurvergoeding aftrekken.

 • Internetconsultatie Implementatiebesluit UBO-register


  Het ministerie van Financiën heeft een consultatie geopend over het Implementatiebesluit UBO-register.
 • Werkgever, laat geen geld liggen!


  Vanaf 2017 kunnen werkgevers in aanmerking komen voor loonkostensubsidies als zij mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst nemen of houden. Er zijn drie soorten tegemoetkomingen voor werkgevers. Het Lage-inkomensvoordeel, de Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon, ook wel jeugd-LIV genoemd en het Loonkostenvoordeel.

 • Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten gepubliceerd


  De subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2010 is in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld voor de restauratie van grote rijksmonumenten. Eigenaren kunnen van 1 juli 2019 tot en met 16 september 2019 subsidie aanvragen

 • Laat verstrekte lening voldoen aan voorwaarden renteaftrek


  Wie over ruim voldoende liquide middelen beschikt, kan een deel van zijn liquide middelen uitlenen aan familieleden zodat zij een nieuwe woning kunnen financieren. Als de leningsovereenkomst goed is opgesteld, kunnen deze familieleden bovendien de rente op de schuld aftrekken in de inkomstenbelasting.

 • 60.000 bezwaarschriften box 3-heffing


  Er zijn over het belastingjaar 2017 ruim 60.000 bezwaarschriften ingediend tegen de box 3-heffing in de inkomstenbelasting. Dit antwoordt staatssecretaris Snel op Kamervragen.
 • Geen fiscale ‘royal flush’ voor pokerspeler


  Een pokerspeler die zowel aan toernooien binnen als buiten de EU meedoet, hoeft alleen kansspelbelasting te betalen over de winsten van de buitenlandse toernooien. Hij mag echter niet deze winst eerst verlagen met verliezen uit de EU-toernooien.

 • Vooraankondiging arresten Hoge Raad 24 mei 2019


  Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 24 mei aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel  80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.

 • Kabinet onderzoekt haalbaarheid nieuwe rechtsvorm sociale ondernemingen


  De ministerraad heeft besloten om de regelgeving en het speelveld voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen actief te gaan verbeteren. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat start daarom met een onderzoek naar de wenselijkheid van de introductie van een nieuwe rechtsvorm voor deze bedrijven.

 • Onderzoek naar etnisch profileren bij controles door Belastingdienst


  De Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek naar mogelijk etnisch profileren door de Belastingdienst. Het gaat om het gebruik van gegevens over de tweede nationaliteit van mensen om te bepalen van wie de kinderopvangtoeslag werd stopgezet, aldus RTL Nieuws en Trouw.