Nieuws

Hiermee blijft u op de hoogte van het allerlaatste interessante nieuws!

 • Voor subsidiemodule MOOI relevante termijnen aangepast


  Het ministerie van Economische Zaken heeft de uiterste datum voor de vooraanmelding en de openstellingsperiode van de subsidiemodule Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) aangepast.
 • LTO: NOW ongeschikt voor seizoensarbeid


  De NOW-regeling die het kabinet heeft ingesteld biedt vrijwel geen oplossing voor veel (agrarisch) ondernemers die grotendeels afhankelijk zijn van seizoenswerk, zoals bomen-, bollen en plantentelers, handelsbedrijven, maar ook recreatieondernemers.
 • 175 miljoen voor compensatie kinderopvang


  Het kabinet trekt € 175 miljoen uit om de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang te compenseren. Dat bedrag kan nog hoger worden als de opvang nog langer gesloten moet blijven. Dit meldt minister Koolmees aan de Tweede Kamer, aldus De Telegraaf.
 • Vooraankondiging arresten Hoge Raad 10 april 2020


  Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 10 april 2020 de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.
 • ECLI:NL:GHDHA:2020:723 Gerechtshof Den Haag, 24-03-2020, BK-19/00538


  Hoorplicht in WOZ procedure niet geschonden. De heffingsambtenaar heeft op geen van zijn acties om met de gemachtigde in contact te komen een reactie ontvangen. Onder die omstandigheden kan redelijkerwijs bij de heffingsambtenaar geen andere indruk zijn ontstaan dan dat de gemachtigde, die professioneel rechtsbijstandverlener is, bij nader inzien kennelijk geen prijs op stelde om... lees verder
 • ECLI:NL:GHSHE:2020:125 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-01-2020, 16/03512 en 16/03513


  Naheffing accijns; Wet op de accijns, Verordening EG 684/2009 van 24 juli 2009, Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008. Het Hof acht de vaste jurisprudentie onder de (oude) Accijnsrichtlijn (92/12/EEG van 25 februari 1992) dat een vals of vervalst bewijs van ontvangst van accijnsgoederen niet kan worden aangemerkt als een ontvangstbewijs, van... lees verder
 • ECLI:NL:RBNNE:2020:1446 Rechtbank Noord-Nederland, 30-03-2020, AWB LEE – 19 _ 584 en 19 _ 585


  Eiser woont in Nederland en werkt voor een Zwitserse werkgever. Eiser verricht zijn werkzaamheden aan boord van een pijplegschip dat wereldwijd wordt ingezet. In geschil is aan wie op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland het heffingsrecht over eisers looninkomen is toegewezen. Meer specifiek is de vraag die voorligt of het pijplegschip ‘in... lees verder
 • ECLI:NL:RBNNE:2020:1445 Rechtbank Noord-Nederland, 30-03-2020, AWB LEE – 19 _ 1092


  Eiser woont in Nederland en werkt voor een Zwitserse werkgever. Eiser verricht zijn werkzaamheden aan boord van een pijplegschip dat wereldwijd wordt ingezet. In geschil is aan wie op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland het heffingsrecht over eisers looninkomen is toegewezen. Meer specifiek is de vraag die voorligt of het pijplegschip ‘in... lees verder
 • ECLI:NL:RBNNE:2020:1416 Rechtbank Noord-Nederland, 30-03-2020, AWB LEE – 17 _ 1734


  Eiser koopt als pachter in 1998 een perceel cultuurgrond van de Staat der Nederlanden. Eiser behaald daarbij een pachtersvoordeel. Ter financiering van deze koop levert eiser de cultuurgrond direct door aan een belegger, waarbij ten behoeve van eiser op de cultuurgrond het recht van erfpacht wordt gevestigd voor de duur van 40 jaar. Eiser bedingt... lees verder
 • ECLI:NL:RBMNE:2020:1245 Rechtbank Midden-Nederland, 24-02-2020, UTR 18/268


  Wet woz. Waardevaststelling van een landgoed op grond van de Natuurschoonwet 1928. Verweerder heeft aannemelijk gemaakt dat hij de marktwaarde van het landgoed, vóór en na toepassing van de Nsw-uitzondering, niet op een te hoog bedrag heeft vastgesteld. Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:1245&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken