Nieuws

Hiermee blijft u op de hoogte van het allerlaatste interessante nieuws!

 • BOF van toepassing op schenking van aandelen in vastgoed-B.V.


  Hof Amsterdam heeft op 14 januari 2020 geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit kan worden toegepast op de schenking van aandelen in een vastgoed-B.V. De verhuur van vastgoed kwalificeert volgens het Hof namelijk als onderneming. Deze belangrijke procedure voor de praktijk is gevoerd door Aad Rozendal en Onno Adriaansens van RSM Belastingadviseurs.  Hierna lichten zij de uitspraak... lees verder
 • Geen afwaardering regresvordering borgstelling


  Een borgstelling is uit aandeelhoudersmotieven aangegaan als een derde, niet gelieerde, partij, de borgstelling zou zijn aangegaan onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden. De bepaalde borgstellingsvergoeding moet daarbij echter zodanig zijn dat geen vergoeding is overeengekomen die winstdelend is. Een dga was middellijk aandeelhouder in een B.V. die in 2010 onder toezicht van bijzonder beheer van... lees verder
 • Sander Hekscher partner Pereira Tax Consultants


  Pereira Tax Consultants heeft Sander Hekscher per 1 januari 2020 benoemd tot partner.
 • Marieke Koerts senior associate Atlas Fiscalisten


  Marieke Koerts is per januari 2020 gestart als senior associate binnen het corporate team van Atlas Fiscalisten.
 • Geen absorptie looninkomsten in winst uit onderneming


  Onder omstandigheden kan loon uit dienstbetrekking kwalificeren als winst uit onderneming. Hiervoor is nodig dat een nauwe samenhang bestaat tussen de in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden en de ondernemersactiviteiten. Bovendien moeten de in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden in het geheel bezien een ondergeschikte plaats innemen. Een architect genoot winst uit onderneming. In 2015 ging de architect een... lees verder
 • Kamer kritisch over voorgestelde wijzigingen Belastingdienst


  De Tweede Kamer stelde zich kritisch op in het debat met minister Hoekstra over de voorgestelde wijzigingen bij de Belastingdienst dinsdag 21 januari. Zowel coalitie- als oppositiepartijen zijn nog niet overtuigd of de voorgestelde plannen de juiste zijn. Men wil een betere onderbouwing van het plan om de dienst douane en toeslagen los te koppelen... lees verder
 • Payrollrelatie is geen uitzendrelatie


  Minister Koolmees gaf in een antwoord op Kamervragen aan dat payrollrelaties niet zomaar omgezet kunnen worden naar uitzendrelaties. Indien de werkgever geen allocatiefunctie heeft vervuld en de werknemer wordt exclusief terbeschikkinggesteld aan de inlener dan is er sprake van payrolling en mogen de uitzendbepalingen niet langer gehanteerd worden. In dat geval kan een payrollrelatie niet... lees verder
 • Vooraankondiging arresten Hoge Raad 24 januari 2020


  Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 24 januari de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen. Via de link van het NTFR-nummer kunnen NTFR-abonnees de samenvatting van de uitspraak bekijken. Nog geen abonnement op het NTFR?... lees verder
 • Geen uitkering verzuimverzekering voor statutair bestuurder


  Een werkgever is gedurende maximaal 104 weken verplicht om loon door te betalen aan een zieke werknemer. Een werkgever kan hiervoor een verzuimverzekering afsluiten. De arbeidsongeschikte werknemer moet dan wel voldoen aan de definitie van werknemer zoals omschreven in de polisvoorwaarden. Een werkneemster was tot 25 januari 2018 bij een B.V. in dienst als administratief... lees verder
 • Karakter van rente bij earn-outregeling is van belang


  De rentevergoeding die is overeengekomen in het kader van een earn-outregeling valt onder de deelnemingsvrijstelling. Is de rente verschuldigd vanwege een te laat betaalde earn-outtermijn? Dan valt het rentebedrag niet onder de deelnemingsvrijstelling en is het belast bij de verkoper. Winstafhankelijke overdrachtsprijs Bij de onderhandelingen over de verkoopprijs van de aandelen in een B.V. of... lees verder