Nieuws

Hiermee blijft u op de hoogte van het allerlaatste interessante nieuws!

 • Ondernemer mag gebruik maken van bekendheid echtgenoot


  Soms weet iemand door de activiteiten van zijn echtgenoot een netwerk binnen een bepaalde branche op te bouwen, waardoor hij gemakkelijk aan opdrachten kan komen. Deze omstandigheid sluit niet uit dat die persoon fiscaal ondernemer is, zo oordeelt Rechtbank Noord-Nederland.

 • Subsidieregeling STAP-budget ter consultatie


  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de subsidieregeling STAP-budget ter consultatie aangeboden.

 • Afnemersbetalingen zelf opeisen is onbehoorlijk bestuur


  Als de bestuurder van een B.V. de betalingen van afnemers van die B.V. overmaakt naar zijn eigen privérekening, pleegt hij daarmee onbehoorlijk bestuur. De B.V. zal door deze handeling de btw op de betaalde facturen niet kunnen afdragen. In deze situatie kan de fiscus de bestuurder aansprakelijk stellen.

 • Medebelanghebbende moet tijdig om WOZ-beschikking verzoeken


  Wie als medebelanghebbende een WOZ-beschikking over een bepaald jaar wil ontvangen, moet daartoe een verzoek indienen voordat het jaar dat volgt op het desbetreffende jaar is verstreken.

 • Overzicht lopende EU-wetgeving


  Minister Hoekstra van Financiën heeft de Eerste en Tweede Kamer een brief met het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 juli gestuurd met daarbij een overzicht van Europese voorstellen tot wetgeving met de stand van zaken per voorstel.
 • Informatiebeschikking is te vervangen


  Rechtbank Zeeland-West-Brabant meent dat de wet niet uitsluit dat de inspecteur een nieuwe informatiebeschikking oplegt voor een aanslag voor een bepaald jaar terwijl eerder een informatiebeschikking voor diezelfde aanslag is ingetrokken in de bestuursfase.

 • Grens van 500 km werkt beide kanten op


  Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat het criterium ‘uitsluitend of nagenoeg uitsluitend’ in de vermogensetikettering voor auto’s een afwijkende invulling heeft. In plaats van de 90%-grens is alleen de grens van 500 kilometer van belang.

 • Waardebepaling vastgoed via vooroverleg


  Wie voorafgaand aan het indienen van de aangifte zekerheid wil krijgen over de waarde van vastgoed, kan dit vanaf 15 juli via een aanvraag tot vooroverleg doen.

 • Bereid vooroverleg over gebruikelijk loon goed voor


  De gebruikelijkloonregeling leidt nog regelmatig tot de nodige discussie. Vooroverleg is mogelijk maar het is verstandig om je goed voor te bereiden.

 • Fiscus moet rente betalen over late griffierechtvergoeding


  Als een beroepsprocedure onredelijk lang duurt, heeft de belanghebbende in beginsel ook recht op een vergoeding van de wettelijke rente over de te laat ontvangen griffierechtvergoeding.