Diensten

Bemiddeling

Het begrip bemiddeling overkoepelt in dit plan conflictbemiddeling en arbeidsbemiddeling. Relatiebemiddeling valt hier niet onder.

Arbitration

Arbitration is particuliere rechtspraak (rechtspraak buiten de gewone rechter om). Bij overeenkomst kunnen
partijen tussen hen bestaande en/of toekomstige geschillen aan arbitrage onderwerpen. Zij verbinden zich dan ertoe de desbetreffende geschillen voor te leggen aan arbiters (particuliere rechters), die een voor partijen bindende
beslissing geven.

Mediation

Bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige (mediator) de onderhandelingen tussen partijen begeleidt, om vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen.

Mediation-Arbitration

Hierbij komt altijd een oplossing, de mediator wordt een arbitrator indien mediation geen uitkomst biedt, dit wordt voortijdig omschreven in de mediation overeenkomst en komt dan in het convenant te staan.

Negotiation

Een negotiator is een tussenpersoon in een proces waarmee twee personen of groepen (de partijen) proberen om door middel van voorstellen en tegenvoorstellen tot een overeenkomst te komen. Onderhandelen is naar zijn aard iets zakelijks, maar komt ook in de privésfeer veel voor als tussenpersoon.

Nationale en internationale werkzaamheden

Hulp c.q. bijstand verlenen aan ingezetenen van Nederland die in de landen van de Europese Unie om uiteenlopende redenen zakelijk of privé een probleem of geschil hebben gekregen met overheid instanties – instanties – instellingen – bedrijven. Met hulp van mijn nationaal en internationaal netwerk probeer  ik een snelle, efficiënte en kosten besparende oplossing te vinden. Tevens heb ik voor mijn werk regelmatig contact met o.a. de diplomatieke vertegenwoordigingen van Nederland in o.a. Duitsland en ben tevens opgenomen in het overzicht van commerciële dienstverleners Duitsland bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl onderdeel van het Ministerie van Economische zaken) als gekwalificeerd adviseur.

 • Formulieren

Het bezorgen/verzorgen van de benodigde formulieren/formaliteiten aan/van ondernemers die in Nederland een bedrijf hebben en hun personeel in Duitsland en overige landen van de Europese Unie willen laten werken.

 • Financiering

Het begeleiden van een aanvraag voor zakelijke/particuliere financiering voor ontroerend goed bij een Duitse bank (Oldenburgische Landesbank, hiermee heb ik een schriftelijke overeenkomst) om te investeren in Duitsland.

Conflictcoach

Een conflictcoach stimuleert de opdrachtgever om op basis van een gestructureerd proces tot effectief en doelgericht
gedrag en handelen te komen zodat de opdrachtgever ten behoeve van het voorkomen of oplossen van een geschil, conflict of situatie een gerichte keuze kan maken uit de beschikbare procedures. Op basis van de keuze van de
opdrachtgever wordt vervolgens door de ondernemer verder bemiddeld.

Overige diensten

HS Bemiddeling & Mediation biedt nog meer diensten aan, te weten:

 • Juridisch advies zakelijk als particulier

 • Fiscaal advies zakelijk als particulier

 • Incasso’s – zonder dagvaarding zowel internationaal als nationaal

 • Incasso’s – met dagvaarding (nationaal), waarbij de dagvaarding in overleg met u word opgesteld, opstellen dagvaarding kosteloos.

 • Aanvragen subsidies zowel nationaal als internationaal voor MKB (midden- en kleinbedrijven)

 • Aanvragen indienen en begeleiding voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen ( WSNP )

 • Aanvragen indienen voor ondernemers voor de IOAZ regeling bij Nederlandse gemeenten

IOAZ Regeling

De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) is bedoeld om te voorkomen dat oudere ondernemers in de bijstand terecht komen. Dat je bedrijf nog draait is niet de enige voorwaarde.

 • Je bent 55 jaar of ouder, maar je hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

 • Je hebt ten minste10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of je hebt 3 jaar als
  zelfstandige gewerkt en daarvoor 7 jaar in loondienst gewerkt.

Voor verder informatie over de overige voorwaarden kunt u contact opnemen d.m.v. het contactformulier.